Cựu Hoàng Bảo Đại Kindle ☆ Cựu Hoàng PDF

Cựu Hoàng Bảo Đại Kindle ☆ Cựu Hoàng PDF
 • 352 pages
 • Cựu Hoàng Bảo Đại
 • Hoàng Trọng Miên
 • 07 May 2018

Cựu Hoàng Bảo Đại[PDF / Epub] ☉ Cựu Hoàng Bảo Đại ❤ Hoàng Trọng Miên – Essayreview.co.uk Popular Book, Cựu Hoàng Bảo Đại Author Hoàng Trọng Miên This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of t Popular Book, Cựu Hoàng Bảo Đại Author Hoàng Trọng Miên This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book Cựu Hoàng Bảo Đại, essay by Hoàng Trọng Miên Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.


About the Author: Hoàng Trọng Miên

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Cựu Hoàng Bảo Đại book, this is one of the most wanted Hoàng Trọng Miên author readers around the world.


11 thoughts on “Cựu Hoàng Bảo Đại

 1. says:

  Một cuốn sách hay nữa về các vị vua VN, những người mà trong sGK chỉ là bù nhìn, nhưng bên trong họ là đầy những tư duy, hoài bão, trăn trở cho cá nhân, dòng tộc và đất nước. Thực sự ấn tượng với 1 câu trong cuốn sách, được cho là lời từ chính Cựu Hoàng, đại ý: ta thà có một túp lều nơi núi rừng hoang dã, tự do tự tại, còn hơn có danh tiếng, có của cải vật chất, mà luôn bị kiểm soát.

  Bối cảnh xã hội trong cuốn sách cũng hết sức hấp dẫn với cá nhân mình, đó là VN những năm 40 của thế kỷ 20, thời đại của đầy những biến đổi thời cuộc, đặc biệt là sự phức tạp chính trị trong nước.
  Với mình, cuốn sách là một miếng ghép tuyệt vời cho thời đại này, góp phần giải thích ngọn nguồn rất nhiều sự kiện lịch sử được nhắc đến trong các cuốn sách khác như việc cựu hoàng thoái vị, việc hội nghị Geneva và sự phân chia đất nước, việc Ngô Đình Diệm lên ngôi và cuộc chiến chống Bình Xuyên...

  Cá nhân mình thích cách viết của tác giả, có thể nói là khá trung lập tuy có phần ưu ái đối với cựu hoàng phế đế. Một cuốn sách đáng đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà. Ngoài ra còn cuốn Vua Hàm Nghi, một tâm hồn Việt ở chốn lưu đày nhưng mình không tìm được trên Goodreads, cũng rất đáng xem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *