¶ Ποιήματα PDF/EPUB Á

  ¶ Ποιήματα  PDF/EPUB Á
    IGNOU books 2019 In Hindi Online PDF Free έργου Αποφεύγοντας την εκτενή παράθεση γνωστών και μάλλον τετριμμένων θεωριών περί πιστής ή άπιστης και καλής ή κακής μεταγλώττισης, αρκούμαι στα ακόλουθα: με ιδιαίτερη αφοσίωση φρόντισα να διατηρήσω ανόθευτο το νόημα των στίχων του ποιητή, ενώ παράλληλα προσπάθησα να προσδώσω, όπου αυτό ήταν εφικτό, εκείνο το στοιχείο του ρυθμού και της μελωδικότητας που ενίοτε κρίνεται ως απαραίτητο συμπλήρωμα της ποιητικής έκφρασης Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες και η τελική κρίση επαφίεται στο αναγνωστικό κοινό."/>
  • 79 pages
  • Ποιήματα
  • Fernando Pessoa
  • Greek, Modern (1453-)
  • 01 February 2017

Ποιήματα [Ebook] ➩ Ποιήματα Author Fernando Pessoa – Essayreview.co.uk Η παρούσα χαρακτηριστική ανθολογία εμπεριέχει ορισμένα από τα πλέον αξιόλογα πορτογαλόφωνα ποιήματα του, με Η παρούσα χαρακτηριστική ανθολογία εμπεριέχει ορισμένα από τα πλέον αξιόλογα πορτογαλόφωνα ποιήματα του, μεταγλωττισμένα στην ελληνική, παρόντος και του πρωτοτύπου Εάν οι αγαπητοί αναγνώστες ήδη γνωρίζουν πόσο δύσκολη εργασία είναι η καλή μεταγλώττιση ενός απλού, καθημερινού κειμένου, τότε εύκολα θα αντιληφθούν πόσο κοπιαστική μπορεί να αποβεί η μεταγλώττιση ενός ποιητικού έργου Αποφεύγοντας την εκτενή παράθεση γνωστών και μάλλον τετριμμένων θεωριών περί πιστής ή άπιστης και καλής ή κακής μεταγλώττισης, αρκούμαι στα ακόλουθα: με ιδιαίτερη αφοσίωση φρόντισα να διατηρήσω ανόθευτο το νόημα των στίχων του ποιητή, ενώ παράλληλα προσπάθησα να προσδώσω, όπου αυτό ήταν εφικτό, εκείνο το στοιχείο του ρυθμού και της μελωδικότητας που ενίοτε κρίνεται ως απαραίτητο συμπλήρωμα της ποιητικής έκφρασης Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες και η τελική κρίση επαφίεται στο αναγνωστικό κοινό.


About the Author: Fernando Pessoa

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Ποιήματα book, this is one of the most wanted Fernando Pessoa author readers around the world.


13 thoughts on “Ποιήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *