The Making of You: A Journey from Cell to Human eBook

The Making of You: A Journey from Cell to Human eBook
  The Making of You: A Journey from Cell to Human eBook to relive your very first moments From your first cell to your first breath, this is your story as you have never heard it beforeDid you know that it took three attempts to make your kidneys Or that tiny twirling hairs on your back showed your other organs where to go Or that hiccups are probably a legacy from our ancient, underwater ancestors With the help of some cutting edge science and a wry sense of humour, Vestre reveals all this and Like how sperm know which way to swim Why sex and gender are complicated than one might think What you have in common with every living being, and why you are uniqueSet off on a true voyage of discovery through an inner universe whose secrets we are still unravelling A miniature drama of cosmic significance, this is the amazing story of how you became you."/>
 • Hardcover
 • 176 pages
 • The Making of You: A Journey from Cell to Human
 • Katharina Vestre
 • English
 • 01 October 2019
 • 1788161831

The Making of You: A Journey from Cell to Human❮Reading❯ ➹ The Making of You: A Journey from Cell to Human ➱ Author Katharina Vestre – Essayreview.co.uk It s the first great mystery where did you come from How did your cells know what to build What are bones made from When did your eyes start working, and what did they see Join Katharina Vestre on an It s the first great of You: MOBI ó mystery where did you come from How did The Making MOBI :Á your cells know what to build What are bones made from When did your Making of You: eBook ´ eyes start working, and what did they see Join Katharina Vestre on an adventure to relive your very first moments From your first cell to your first breath, this is your story as you have never heard it beforeDid you know that it took three attempts to make your kidneys Or that tiny twirling hairs on your back showed your other organs where to go Or that hiccups are probably a legacy from our ancient, underwater ancestors With the help of some cutting edge science and a wry sense of humour, Vestre reveals all this and Like how sperm know which way to swim Why sex and gender are complicated than one might think What you have in common with every living being, and why you are uniqueSet off on a true voyage of discovery through an inner universe whose secrets we are still unravelling A miniature drama of cosmic significance, this is the amazing story of how you became you.


About the Author: Katharina Vestre

Katharina Vestre er stipendiat of You: MOBI ó ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo Hun The Making MOBI :Á har skrevet popul rvitenskapelige artikler for tidsskriftet Argument, Aftenposten Viten og Forskningsr dets nettsider Making of You: eBook ´ for barn og unge Nysgjerrigper.


10 thoughts on “The Making of You: A Journey from Cell to Human

 1. says:

  Maza, interesanta gr mati a par m su visu ra anos no mazas ni as l dz tikko dzimu am b b tim.Vien d s dev s popul ra un zin tniska It k paviegls las mais, bet par gana sare tu t mu.Daudz p rsteigumu nebija, dr z k ball t s faktu dal anai Izr d s, daudz g nu at ifr an ir pal dz ju as un varon gi piespiedu k rt ziedoju s maz s meln s aug u mu i as Te piesaukti n tie eksperimenti, kuri rezult ju ies mu i s bez ac m, bez sp rniem, ar k j m sp rnu viet s, nu piln gi ausmene Par to g Maza, interesanta gr mati a par m su visu ra anos no mazas ni as l dz tikko dzimu am b b tim.Vien d s dev s popul ra un zin tniska It k paviegls las mais, bet par gana sare tu t mu.Daudz p rsteigumu nebija, dr z k ball t s faktu dal anai Izr d s, daudz g nu at ifr an ir pal dz ju as un varon gi piespiedu k rt ziedoju s maz s meln s aug u mu i as Te piesaukti n tie eksperimenti, kuri rezult ju ies mu i s bez ac m, bez sp rniem, ar k j m sp rnu viet s, nu piln gi ausmene Par to gan l, lai zin tne ietu uz priek u, daudziem j cie

 2. says:

  Jeg er 100% objektiv og gir denne boka fem stjerner

 3. says:

  Prie prad dama sakyti bet k , pirmiausia privalau pagirti tok subtil ir tok gra knygos vir el Vos j pama iusi simyl jau Ir ne d l to, kad knyga ir viskas joje man iuo metu artima O d l to, kad viskas kas lie ia k dikius, visada b na ro inis, ydras ar baltas, ar pastelinis O ia tamsus, be joki blizgal ir eleganti kas Kas irgi yra retas komplimentas k diki koms knygoms od iu, vr elis de imt bal , o ir pati knyga labai smagi Ma yt , plonyt , o informacijos joje su kaupu G Prie prad dama sakyti bet k , pirmiausia privalau pagirti tok subtil ir tok gra knygos vir el Vos j pama iusi simyl jau Ir ne d l to, kad knyga ir viskas joje man iuo metu artima O d l to, kad viskas kas lie ia k dikius, visada b na ro inis, ydras ar baltas, ar pastelinis O ia tamsus, be joki blizgal ir eleganti kas Kas irgi yra retas komplimentas k diki koms knygoms od iu, vr elis de imt bal , o ir pati knyga labai smagi Ma yt , plonyt , o informacijos joje su kaupu Gali perskaityt vienu pris dimu, ta iau nei eina Vis stabteli, susim stai, ka k u sira ai, ka k pagooglini ir dediesi, dediesi galvon Nes taip paprastai gyvyb s u simezgimo, formavimosi ir gimimo dar niekas niekur neai kino.Katharina Vestre Oslo universiteto gyvyb s moksl instituto darbuotoj , ne vien straipsn jau publikavusi inomuose leidiniuose ir nuolat besigilinanti savo srities inovacijas Ta iau ioje knygoje ji ne mokslinink ir ne akademik ia ji paprasta tavo draug , paprastai od iais ai kinanti kas ir kaip dedasi tavyje vos pastojus Taip, taip nuo pat gyvyb s u uomazgos iki pat akimirkos, kuomet pirm kart laikai vaikel rankose Knyga suskirstyta skyriais savait mis, ir kiekvienas skyrius detaliai, ta iau maik iai ai kina k dikio poky ius kas savait Pradedant nuo aguonos gr delio, palyginant su kit induoli n tumu, atskleid iant keist ir negird t fakt , keliaujame ypatingiausia ir sud tingiausia gyvenimo kelione Man labai labai patiko, kad autor knygoje nenaudojo mokslini termin , medicininio odyno skaitant neprireik , guglint nesuprantam sakini irgi nereik jo Ji kalba moni kalba kiekvienam, ai kiai, skland iai ir taip, kad net jokio ry io su biologija neturintis mogus puikiai visus procesus suprast Autor pateikia ir domi tyrim pavyzd i Man labai strigo du tyrimai, kuriuos pati ateityje i m ginti nor iau Pirmasi Kuomet vaikutis buvo devint m nes pilvelyje, mama jam su kartus dien skaitydavo t pa i pasak , ir taip iki pat jo gimimo Gimus vaikeliui, kuomet jis b davo itin neramus, mama u d davo ausines su jos pa ios balsu kalb ta ta pa ia pasaka Vaikas i kart grei iau nurimdavo Ta iau jei ausin se mama skaitydavo kit pasak jokios takos vaiko ramybei tai netur davo Tai rodo, kad b damas pilvelyje vaikas atskiria ne tik mamos bals , bet ir pasakos ritm , intonacijas, pauzes Kitas tyrimas Da na eima ar mama turi savo m gstam serial ar muzik Pavyzd iui, mudu su Marium kiekvien vakar i rim Draugus ir niekad neprasukin jam serijos prad ios mums labai patinka The Rembrandts daina I ll be there for you Pasirodo, ji v liau man pad s nuraminti s nel Buvo atliktas tyrimas, kad jei mama kas vakar klauso tos pa ios dainos, vaikas j taip pat pam gsta ir gim s su ja lengviau nusiramina.Kaip jau supratote, kngya i ties paprasta, lengvai skaitoma, bet daug galvoje paliekanti Puikus skaitinys besilaukian ioms, planuojan ioms ar jau turintiems vaikeli , bet iki galo tos visos j kelion s ir ne inantiems Ne inau ar manoma ai kiau ir domiau visk nupasakoti

 4. says:

  3.5 This is a sprightly layman s guide to genetics and embryology, written by a University of Oslo biosciences doctoral research fellow Addressed in the second person, as the title suggests, the book traces your development from the sperm Leeuwenhoek studied under a microscope up to labor and delivery Vestre looks at all the major organs and the five senses and discusses what can go wrong along with the normal quirks of the body I learned all kinds of bizarre facts For instance, did you kn 3.5 This is a sprightly layman s guide to genetics and embryology, written by a University of Oslo biosciences doctoral research fellow Addressed in the second person, as the title suggests, the book traces your development from the sperm Leeuwenhoek studied under a microscope up to labor and delivery Vestre looks at all the major organs and the five senses and discusses what can go wrong along with the normal quirks of the body I learned all kinds of bizarre facts For instance, did you know that sperm have a sense of smell And that until the 1960s pregnancy tests involved the death of a mouse or rabbit Who knew that babies can remember flavors and sounds experienced in utero Vestre compares human development with other creatures , including fruit flies with whom we share half of our DNA , fish and alligators which have various ways of determining gender , and other primates why is it that they stay covered in fur and we don t The charming style is aimed at the curious reader I rarely felt that things were being dumbed down Most chapters open with a fetal illustration by the author s sister I m passing this on to a pregnant friend who will enjoy marveling at everything that s happening inside her.A representative passage This may not sound terribly impressive I promised you dramatic changes, and all that s happened is that a round plate has become a triple decker cell sandwich But you re already infinitelyinteresting than the raspberry you were a short while ago These cells are no longer confused, needy newcomers with no idea where they are or what they re supposed to do They have completed a rough division of labour The cells on the top layer will form, among other things, skin, hair, nails, eye lenses, nerves and your brain From the bottom layer you ll get intestines, liver, trachea and lungs And the middle layer will become your bones, muscles, heart and blood vessels

 5. says:

  What a mind blowing, clearly written book revealing the incredible genius and complexity of you That s right, you who is reading this You are a collection of millions of highly specialized cells that create networks, systems, complex movements and chemistry And is even self replicating.One must pause and reflect every few pages.This isn t a book about being pro life, or against intelligent design It s not about reproduction It s you I still want to buy a dozen copies of this book and give What a mind blowing, clearly written book revealing the incredible genius and complexity of you That s right, you who is reading this You are a collection of millions of highly specialized cells that create networks, systems, complex movements and chemistry And is even self replicating.One must pause and reflect every few pages.This isn t a book about being pro life, or against intelligent design It s not about reproduction It s you I still want to buy a dozen copies of this book and give them to everyone I care about

 6. says:

  Pe l ng toate detaliile de genetica, cartea chiar mi a pl cut A fost tiin a pe n elesul oricui.Mi a pl cut felul de a povesti, de a explica chestii complexe ntr o maniera amuzanta, accesibila i u or de n eles.

 7. says:

  I love babies and children I think they are the most entertaining creatures on the planet I still remember the stories told in the book This Is Going To Hurt by Adam Kay, he is a doctor who specialises in childbirth So many horrendous and beautiful stories were told in that book and I was drawn to The Making of You to learnin depth about baby development This book dumbs down complicated, scientific processes of the reproductive system, fertilisation and baby development and forms them i I love babies and children I think they are the most entertaining creatures on the planet I still remember the stories told in the book This Is Going To Hurt by Adam Kay, he is a doctor who specialises in childbirth So many horrendous and beautiful stories were told in that book and I was drawn to The Making of You to learnin depth about baby development This book dumbs down complicated, scientific processes of the reproductive system, fertilisation and baby development and forms them into a story It s not your typical baby book, it gives really cool side notes and comparisons about how cells, receptors and DNA work, and makes it really easy to understand Really enjoyable, would recommend

 8. says:

  Veldig interessant og lettlesen, og forfattaren har ei god stemme Imellom blir det s lettlese og munnleg at eg lurer p om boka eigentleg er for barn Den er g veldig kort, og mange av kapitla er s korte at dei ikkje kjennest fullstendige Eg sit igjen med veldig mange sp rsm l, men det er heller p grunn av mangel p informasjon enn at det er utfordrande lese Skulle g nske at mangfaldet til menneska hadde f tt plass berre in intersex tilstand kjem opp i kj nnskapittelet, og det er ti Veldig interessant og lettlesen, og forfattaren har ei god stemme Imellom blir det s lettlese og munnleg at eg lurer p om boka eigentleg er for barn Den er g veldig kort, og mange av kapitla er s korte at dei ikkje kjennest fullstendige Eg sit igjen med veldig mange sp rsm l, men det er heller p grunn av mangel p informasjon enn at det er utfordrande lese Skulle g nske at mangfaldet til menneska hadde f tt plass berre in intersex tilstand kjem opp i kj nnskapittelet, og det er til d mes aldri nemnt at ikkje alle livr sit i kvinner Hadde boka berre hatt meir kj t p beinet ville eg elska den, men eg l rte nokre nye ting og hadde ein fin ettermiddag med den

 9. says:

  Oerh rt fascinerade och relativt l ttillg nglig l sning om m nniskans utveckling fr n cell till nyf dd Fint att f rfattaren i st llet f r att skriva en bok riktad till blivande mammor och pappor i st llet riktar sig till alla eftersom vi alla f tt v r b rjan i en cell som delar sig, eftersom vi alla vuxit i en livmoder.

 10. says:

  I adore this book very very very much that I am going to reread it in the future.It is a short guidebook of how the humans are developed within theirs mothers tummy.My favourite chapter is that about how our senses have developed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *