پول، تنها ارزش و معیار ارزشها Epub

پول، تنها ارزش و معیار ارزشها Epub
  IGNOU books 2019 In Hindi Online PDF Free our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you."/>
 • پول، تنها ارزش و معیار ارزشها
 • فریدون تنکابنی
 • 09 January 2019

پول، تنها ارزش و معیار ارزشها[EPUB] ✶ پول، تنها ارزش و معیار ارزشها ✹ فریدون تنکابنی – Essayreview.co.uk Popular ePub, پول، تنها ارزش و معیار ارزشها Author فریدون تنکابنی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take ارزش و ePUB ✓ Popular ePub, پول، تنها ارزش و معیار ارزشها Author فریدون تنکابنی This is very good and becomes the main topic to پول، تنها PDF or read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book پول، تنها ارزش و معیار ارزشها, تنها ارزش و PDF/EPUB å essay by فریدون تنکابنی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.

10 thoughts on “پول، تنها ارزش و معیار ارزشها

 1. says:

  در این کتاب که شامل یک مقاله دو داستان و یک قطعه کوتاه است پول به عنوان یک ارزش و نه یک وسیله داد و ستد مورد بررسی و به عبارت بهتر مورد انتقاد قرار گرفته است

 2. says:

  کتاب یا جزوه‌ی چهل صفحه‌ای آقای تنکانبی مشتمل بر یک مقاله است (هم‌عنوان با خود کتاب) و دو قطعه و یک داستانک. از عنوان این مجموعه پیداست که موضوعشان چه باید باشد. همانطور که خود نویسنده هم در صفحه‌ی اول می‌گوید: «پول؛ نه به عنوان وسیله‌ی ساده‌ی داد و ستد، به‌عنوان برترین ارزش و شاید تنها ارزش. پول به‌عنوان نیرویی که ارزش‌های دیگر را بی‌ارزش می‌کند، آنها را از مسندشان به زیر می‌کشد و جاشان را می‌گیرد. معبود و معشوق و مقصد و مقصود آدمیان می‌گردد، به‌خاطر آن زندگی می‌کنند و در راهش زندگی را فدا می‌سازند...» طنز و نکته‌بینی نسبی مقاله‌ی اول را که کنار بگذاریم، باقی این جزوه به‌نظرم مطلب آنچنان درخشانی ندارد و بازگوی طنز واقعیت‌هایی است که بر همه‌مان آشکارند. جذابیت مقاله‌ی اول هم بیشتر به‌خاطر توجهش به آگهی‌های بازرگانی است - این کلافه‌کنندگان همیشگی و همه‌جایی، چه در دوران پهلوی و چه در دوران تابناک امروز. هویتی که از پول و مالکیت و «لباس زیبا» به تن آدمیت می‌نشیند و ارزش‌گذاری دوباره‌ی همه‌‌ی ارزش‌هاست. برای آنها که از مسئلهی پول و تبلیغات و تشویقات برای خرید و مصرف به تنگ آمده‌اند شاید خواندن مقاله‌ی اول خالی از لطف نباشد.

 3. says:

  در این جزوه یک مقاله و دو قطعه کوتاه و یک داستان آمده است که ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارند. اما تنها رشته ای که آنها را پیوند میدهد همان پول است. پول نه به عنوان وسیله داد و ستد بلکه به عنوان برترین ارزش و شاید تنها ارزش. پول به عنوان نیرویی که ارزش های دیگر را بی ارزش میکند. آنها را از مسندشان به زیر میکشد و جانشان را میگیرد. معبود و معشوق و مقصد و مقصود آدمیان میگردد. به خاطر آن زندگی میکنند و در راه آن زندگی شان را فدا میکنند.
  کتاب نگارش ساده‌ای دارد. به نظرم چیزی به اطلاعات و دانسته‌هایم اضافه نکرد. در جای جای کتاب نگرش مخالف سرمایه‌داری- با توجه به مواضع تنکابنی- قابل مشاهده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *